Λογιστικό γραφείο | Αγία Παρασκευή
 • home1_slide1
  Αξιοπιστία Εχεμύθεια Συνέπεια
 • Trusted-Advice
  Λογιστικές υπηρεσίες
  για επιχειρήσεις
 • adults
  Λογιστική υποστήριξη
  φυσικών προσώπων

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Τήρηση λογιστικών βιβλίων όλων των κατηγοριών & σύνταξη λογιστικών καταστάσεων
Υποβολή φορολογικών δηλώσεων Νομικών προσώπων - Ατομικών επιχειρήσεων - Φυσικών προσώπων
Μετατροπές , συγχωνεύσεις, απορροφήσεις, εξαγορές εταιρειών.
Ίδρυση / Διακοπή εργασιών Νομικών προσώπων - Ατομικών Επιχειρήσεων
Κατάρτιση προϋπολογισμού και οικονομικών εκθέσεων
Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών και συναλλαγών με το Δημόσιο
Σύνταξη ταμειακών ροών
Υπαγωγή και παρακολούθηση ρυθμίσεων (Εφορία και Ασφαλιστικά Ταμεία)

Ολοκληρωμένες λογιστικές υπηρεσίες
για επαγγελματίες και φυσικά πρόσωπα

Η εταιρεία μας, με την πολύχρονη εμπειρία στο χώρο ήδη από τη δεκαετία του ΄90 , και με έδρα την Αγία Παρασκευή Αττικής, σας παρέχει ολοκληρωμένες και καινοτόμες λύσεις στον τομέα των λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών. Το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό μας σε συνεργασία με έμπειρους συνεργάτες, λειτουργώντας πάντα ομαδικά, έχει ως αποκλειστικό γνώμονα την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών ικανοποιώντας ακόμα και τους πιο απαιτητικούς.

Βασικός μας στόχος είναι να αντιμετωπίζουμε με σεβασμό και ευθύνη τους πελάτες μας και να καλύπτουμε αναλόγως τις ανάγκες και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις τους με αξιοπιστία, εχεμύθεια και συνέπεια, συμβουλεύοντάς σας για πάσης φύσεως διευθέτησης οικονομικών – φορολογικών θεμάτων.


Η επιτυχία μας έγκειται στην εμπιστοσύνη που έχουμε κερδίσει από τους πελάτες μας  και είμαστε σε θέση να σας εγγυηθούμε ασφάλεια και αποτελεσματικότητα για την τελική σας επιλογή. Προσπαθούμε και έχουμε καταφέρει να διατηρήσουμε τις τιμές μας ανταγωνιστικές, αναλαμβάνοντας με ευθύνη να καλύψουμε πλήρως τις ανάγκες σας, αντιλαμβάνοντας ταυτόχρονα και πλήρως την δύσκολη οικονομική συγκυρία της εποχής..

Γιατί να επιλέξετε τη

Για περισσότερα απο 25 χρόνια εμπειρίας παρέχουμε ολοκληρωμένες συμβουλές και λογιστικές υπηρεσίες με υπευθυνότητα!